పొదుపు ఖాతా

పిఎసిఎస్ పోతుగల్ వారు తమ పరిధిలోని రైతులకు పొదుపు ఖాతా సేవలను అందిస్తుంది.

మీరు ఎప్పుడైనా మీ పొదుపు ఖాతా నుండి మొత్తాన్ని జమ చేయవచ్చు మరియు ఉపసంహరించుకోవచ్చు.

బి క్లాస్ సభ్యత్వ రుసుము 100 రూపాయలు (ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి సొసైటీలో సభ్యత్వం ఉంటే, బి క్లాస్ ఫీజు మినహాయింపు ఇవ్వబడుతుంది).

అవసరమైన పత్రాలు:

 

1. ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్.

2. పాన్ కార్డ్ జిరాక్స్ (కలిగి ఉంటే)

3. 3 ఫోటోలు.

 

savings account.webp